Платформа за електронно обучение на катедра "МАРКЕТИНГ" при СА


  Новини за сайта

  Теми за подготовка за държавен изпит, спец. Маркетинг, 2020 г.

  by Тодор КРЪСТЕВИЧ -

  Комплексният държавен изпит за студенти-бакалаври от спец. Маркетинг (редовна и задочна форма на обучение) ще се проведе в Западен корпус на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов през последната седмица на месец юни 2020 година. Конкретната дата, място и начален час ще бъдат оповестени до 15.6.2020 г.  

  ||ТЕМИ ЗА САМОПОДГОТОВКА||


  Технология за провеждане на изпита

  Изпитът е в тестова форма, програмирана в уеб-среда, и се свежда до отговаряне на въпроси от закрит, полузакрит и открит тип с помощта на клавиатура и мишка. Една част от въпросите имат теоретичен характер, докато друга част са с казусен характер и изискват решаване на конкретни маркетингови проблеми и прилагане на маркетингови знания. Техническите детайли ще бъдат оповестени в началото на изпитната процедура. Ползването на всякакъв вид помощни материали (вкл. мобилни електронни устройства с безжична свързаност), е недопустимо. Времето за работа е 100 минути. 

  Дипломантите следва да представят валидна студентска книжка и да са заели местата си в указаните по-горе аудитории поне 15 минути преди обявения начален час. 

  Успех!

  Older topics...