Платформа за електронно обучение на катедра "МАРКЕТИНГ" при СА

  Courses

  Основи на маркетинга

  Основи на маркетинга

  Дисциплината „Основина маркетинга” има за цел да запознае студентит...

  Маркетингови изследвания (I)

  Маркетингови изследвания (I)

  Това е първа част от основния курс по маркетингови изследвания в Ст...

  Маркетингови изследвания (II)

  Маркетингови изследвания (II)

  Дисциплината „Маркетингови изследвания ІІ” цели предоставяне на з...

  Ценова политика

  Ценова политика

  Основната цел на лекционния курс е да даде необходимите знания и съ...

  Дигитален маркетинг (II)

  Дигитален маркетинг (II)

  Маркетингова аналитика

  Маркетингова аналитика

  Основната цел на дисциплината „МАРКЕТИНГОВА АНАЛИТИКА” е предоставя...

  Международен маркетинг

  Международен маркетинг

  Дисциплината „Международен маркетинг” е предназначена за студентите...

  Маркетингов инженеринг

  Маркетингов инженеринг

  Курсът по “Маркетингов инженеринг” предоставя знания и умения за ...

  MARKSTRAT 3

  MARKSTRAT 3

  MARKSTRAT 3 е компютърно базирана симулационна делова игра, предна...

  Маркетингов одит

  Маркетингов одит

  Дисциплината "Маркетингов одит" е предназначена за студен...

  Бранд мениджмънт

  Бранд мениджмънт

  Дисциплината “Бранд мениджмънт” (Интегрален продуктов мениджмънт) п...

  Управление на продажбите

  Управление на продажбите

  Курсът “Управление на продажбите” е специализиращ при обучението ...

  Analytical Data Mining (Аналитично извличане на знания от данни)

  Analytical Data Mining (Аналитично извличане на знания от данни)

  Аналитичното извличане на знания от данни (на английски: analytical...