Магистърски курсове, преподавани на студенти от ОКС "магистър" във ВУТП.

Поздравления за това, че сте част от eдно ново учебно преживяване за маркетолози! Влизайки в този курс, замислихте ли се как преминавате от традиционните начини на учене в аудитория към този нов начин на учене в асинхронна и синхронна виртуална среда? Технологиите трансформират начина, по който учим и изграждаме учебни общности.

Услугите съставляват по-голямата част от днешната икономика и също така са причина за по-голямата част от ръста на новите работни места. Свидетели сме на промяна в предлагането на услуги от страна на бизнеса като допълнение към продукта към превръщането на услугите в основна оферта.

Този курс ще демистифицира концепциите на маркетинга на услугите и ще подобри разбирането Ви за различните бизнес практики в сферата на услугите. Това със сигурност ще подобри представата Ви за услугите, тяхното проектиране, предоставяне, предизвикателства и какво е необходимо, за да се постигне съвършенство в обслужването. Нека да изследваме тези завладяващи концепции за маркетинга на услугите и приложенията им и да изградим виртуална учебна общност, за да се свържем, да обсъждаме и да споделяме идеи, прозрения и наблюдения.