Преподавател по маркетинг.

  • Picture of Тодор КРЪСТЕВИЧ
  • Тодор КРЪСТЕВИЧ

Privacy and policies

Login activity

  • Last access to site
    петък, 7 август 2020, 3:00   (12 hours 52 mins)

Custom fields

  • Служебна информация
    Консултации: понеделник, от 11:30 до 13:30 часа.