ФИЛОСОФИЯ

Работа върху фундаменталната култура

Крайната цел: да приключите своето обучение с фундаментална култура, много по-голяма от тази, с която го започвате, с интелект от възможно най-високото качество, който да стане основа за усвояване на икономически знания и умения, които говорят за върхов професионализъм.