Дисциплината "Маркетингов одит" е предназначена за студенти - магистри от програма МАРКЕТИНГ и дава знания относно процедурите и техниките за оценка на резултатите от маркетинговата дейност.

Приключването на курса ще ви даде възможност да определяте конкретните резултати от реализацията на маркетинговите стратегии и програми, да оценявате ефективността на маркетинговата дейност и да "превеждате" на разбираем за топ мениджмънта и специалистите от другите функционални направления език финансовите ефекти от маркетинговите решения.

От обучаемите се очаква силна мотивация, добри познания за управлението на маркетинговата дейност, аналитични способности и средно ниво на умения за работа с MS Excel.