Обучителни семинари за членове на конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
"Измерване на удовлетвореността на персонала и ефективността от обученията"