Методи за пазарни изследвания за напреднали.
AnswerTree / Classification Tree.