Инфо чат-форум


Чат-форум за общи разговори. Моля специфичните въпроси по съдържанието
на отделните курсове да не се обсъждат тук, а в конкретните чат-сесии
(ако са предвидени такива) по дисциплините!

На Вас не е позволено да влезете в тази стая за разговор.