Приравнителна дисциплина за студентите завършили бакалавърска степен по специалности различни от Маркетинг.