Модулът предлага кратко въведение в спецификата на понятията, инструментите и стратегиите за прилагане на маркетингови концепции в бизнес сектора. Обект на дискусия са индустриалните пазари, субектите на индустриалните пазари, спецификата ма маркетинговия микс при предлагането и управлението на индустриални продукти и услуги. Обучението завършва с изпитен тест.