Модулът предлага знания и тренира умения за разработване на стратегически и оперативни маркетингови планове. Обучението включваизползването на специализиран софтуер за разработване на маркетингови планове ( Marketing Plan Pro ).Предимство при обучението е базисно (пасивно) ползване на английски текстове и работа с MS Excel. От обучаемите ще се очаква да разработят (индивидуално) фиктивен маркетингов план,следвайки дефинирани принципи и стандарти.