Въведение в технологията на уеб-базираното обучение с Moodle.

Този курс е безплатен и препоръчителен за всички начинаещи в електронното обучение на сайта на Стопанска академия - Свищов. Надяваме се, след завършването му да сте в състояние да участвате пълноценно и ефективно в дистанционните магистърски и следдипломни програми, както и да извличате максимална полза от всички онлайн-курсове, в които се записвате.

Ако все още не сте получили хартиено копие от наръчника за студента ("Student Guide") за този курс, препоръчваме Ви да се свържете своевременно с Вашия преподавател или научен консултант.

Преподавателят или личния Ви научен консултант ще ви уведомяват за сроковете, които трябва да спазвате по време на протичането на курса, както и ще Ви предоставят код за първоначална регистрация.